Soil & More Impacts

Soil & More Impacts is een klein innovatief bedrijf, gevestigd in Nederland en Duitsland, dat zich richt op het conserveren en herstellen van vruchtbare bodems wereldwijd. Partner Aart van den Bos legt uit waar het bij Soil & More om draait: "Sinds onze oprichting in 2007 hebben we genoeg compost geproduceerd om 450 vierkante kilometer woestijn om te zetten in vruchtbaar land."

Soil & More Impacts is een klein innovatief bedrijf, gevestigd in Nederland en Duitsland, dat zich richt op het conserveren en herstellen van vruchtbare bodems wereldwijd. Partner Aart van den Bos legt uit waar het bij Soil & More om draait: "Sinds onze oprichting in 2007 hebben we genoeg compost geproduceerd om 450 vierkante kilometer woestijn om te zetten in vruchtbaar land."

Aart van den Bos: "Onze corebusiness is iets waar we elke dag onze voeten op zetten: de grond. De aarde heeft ons een aantal natuurlijke bronnen te bieden zoals zon, oceanen, zoet water en levende organismen. Van alle bronnen is de bodem een van de belangrijkste en minst gewaardeerde. Onze missie bij Soil & More is om vruchtbare gronden wereldwijd in stand te houden en te herstellen. En we zijn ervan overtuigd dat humus hiertoe de sleutel is.

Op dit moment behandelen we de bodem erg slecht: er worden enorme gebieden vruchtbare grond verwoest in een alarmerend tempo. Grond is echter cruciaal voor het leven op deze planeet. Samen met water en zonlicht is het de basis van alle productiviteit. De vraag of we in de toekomst genoeg voedsel kunnen produceren hangt nauw samen met de beschikbaarheid van vruchtbare grond.

Alleen in Duitsland al gaat er elke dag een gebied van 125 voetbalvelden aan vruchtbare grond verloren als gevolg van intensieve landbouw en bodemerosie. Wereldwijd gaat het om 330 vierkante kilometer per dag. Een vierde van de bodems wereldwijd is sterk verarmd.

Alleen in Duitsland al gaat er elke dag een gebied van 125 voetbalvelden aan vruchtbare grond verloren

Hoe wij bodems herstellen

Sinds de oprichting van Soil & More in 2007 hebben we meer dan 450.000 ton compost geproduceerd in samenwerking met onze internationale partners – genoeg om 450 vierkante kilometer woestijn vruchtbaar te maken. We zijn ook betrokken bij projecten voor grondherstel. In Egypte gebruiken we onze compost om de woestijn productief te maken.

Samen met lokale partners in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië verzamelen we organisch afval in uit landbouw, mest en andere biomassa, om er compost van topkwaliteit mee te maken. Onze compost kan de voor het bodemleven schadelijke kunstmest vervangen. Het verbetert de structuur en kwaliteit van bodem, reduceert de uitstoot van broeikasgas en verbetert de waterhoudende capaciteit.

Workshops voor ontwikkelingslanden

Bodemverarming heeft direct consequenties voor telers in ontwikkelingslanden. De grond is hun inkomstenbron, hun levensbasis. Als die verdwijnt, verhuizen ze vaak van het platteland naar de stad, in de hoop daar een beter leven te vinden. Meestal komen ze bedrogen uit en moeten ze in de stad in grote armoede leven.

Wij geven wereldwijd workshops en trainingen om boeren te leren hoe ze zelf compost kunnen maken daarmee de kwaliteit van hun grond verbeteren zonder veel insvesteringen. Het oel: meer duurzaamheid op alle gebieden en een betere winstmarge voor de boer

Inkomsten voor boeren

Samen met boeren proberen we een grotere productiviteit per hectare te bereiken, via beter bodembeheer en een efficienter gebruik van water en andere inputs. Onze compost zorgt voor meer weerstand in de grond, voorkomt erosie en reduceert het risico van productieverlies. Het resultaat is een stabieler inkomen voor de boer.

Onze missie bij Soil & More is om vruchtbare gronden wereldwijd in stand te houden en te herstellen.

Help jij ook mee?

Wij steunen de "Save our Soils” campagne en hopen dat je dit ook doet! Op deze website vind je informatie over manieren om als consument een steentje bij te dragen. Bewustzijn is de eerste stap. Want wees eerlijk: had jij enig idee hoe belangrijk grond was, voordat je echt in het onderwerp dook?"

Contact met Soil & More

U bent hier