Manifest

We willen kraamkamer, innovator en thought leader zijn voor de voedingsmarkt van morgen waarin mens, samenleving en milieu centraal staan. Onze kernwaarden Authentiek, Samen, Verantwoord vormen het fundament voor missie, merkbelofte, HR-beleid, ondernemingsnavigatie en -bestuur.

Onze Kernwaarden hebben hun wortels in de overtuiging dat

 • iedere mens de mogelijkheden van de gehele mensheid latent in zich draagt – dat iedereen mag worden wie hij/zij is
 • in de menselijke ontmoeting een heelheid verborgen ligt die groter is dan wijzelf – dat we samen het verst komen
 • onze verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot de gehele planeet en mensheid – dat we het goede willen doen

 

MISSIE

Wij maken mens en aarde gezonder met verse, biologische en sociaal verantwoord geteelde groente en fruit en werken aan de systeemverandering die hiervoor nodig is.


- AUTHENTIEK -

 • We streven volledige transparantie na, zodat ketendeelnemers in staat gesteld worden om geïnformeerde beslissingen te nemen waarin de langetermijnbelangen van mens, samenleving en milieu meegewogen kunnen worden.
 • We Meten, Managen, verMarkten en Monetariseren duurzaamheid in de gehele keten aan de hand van de Nature & More duurzaamheidsbloem.
 • We willen kraamkamer zijn voor het nieuwe normaal waarin de mens, de samenleving en de planeet centraal staan.


- SAMEN -

 • We zoeken een samenwerking waarin alle deelnemers zich veilig, gerespecteerd en gestimuleerd voelen.
 • We onderhouden langjarige en persoonlijke relaties met leveranciers en andere stakeholders als voorwaarde voor product-, kwaliteit-, teeltontwikkeling en verduurzaming in de gehele keten.
 • We werken vanuit hoge maatschappelijke idealen maar blijven tegelijk commercieel realistisch.


- VERANTWOORDELIJK -

 • We assisteren telers zoveel mogelijk in hun bijdrage aan gezondheid, sociale cohesie en vitale, regeneratieve landbouw.
 • We ontwikkelen een breed gespreide afzetmarkt ter wille van afzetstabiliteit en verspillingsreductie.
 • We streven een prijsvorming na die recht doet aan mens, samenleving en milieu.

 

MERKBELOFTE

Nature & More maakt het unieke verhaal achter het product en de duurzaamheidsprestaties van de teler transparant.

 

3D HR- EN LEIDERSCHAPSBELEID

Zingeving, de ontplooiing van ieders unieke talent, de magie van de menselijke ontmoeting en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn leidend in het HR-beleid. We zoeken leiderschap en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. We stimuleren mentale, sociale en prestatie-vitaliteit. Ofwel: Dream, Dance, Deliver. We zoeken in onze collega’s lotgenootschap, collegialiteit en professionaliteit. Ubuntu: Ik ben omdat wij zijn; wat we de ander (of: het andere) aandoen, doen we onszelf aan.

 

ONDERNEMINGSNAVIGATIE

 1. Koploperschap met een innovatieve, op transparantie- en duurzaamheid gerichte ketenregie.
 2. Een breed gespreide en gediversifieerde afzetmarkt in zowel de traditionele als de natuurvoedingsmarkt in geheel Europa.
 3. Een onderscheidende positie in de biologische fruitproductie en aanvoer vanuit het zuidelijk halfrond en de tropen.
 4. Operational excellence van ons state of the art opslag-, distributie- en kleinverpakkingscentrum dat de complexe, residu-gevoelige handling van biologische producten met wisselende kwaliteiten aankan.
 5. Een kundig, betrokken en verantwoordelijk team dat leiderschap vertaalt naar zingeving-gedreven zelfleiderschap

 

ONDERNEMINGSBESTUUR & TOEZICHT

Wij willen aan de hand van onze Duurzaamheidsbloem verantwoording afleggen aan alle stakeholders over onze omgang met menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal. Wij verwachten van onze aandeelhouder(s) een beoordeling op basis van lange-termijnrendement op menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal.

 

U bent hier